معرفی خانواده Arro® (Open Fit)


کمپانی آدینا این محصول را در اواخر سال 2016 برای اولین بار به بازار معرفی کرد. این محصول شامل توانائیهای زیر می‌باشد :

 

A 24-bit processor

2, 6 and 12 channel devices

Voice prompts for memory position

Optimized dual sound computing

A third generation adaptive feedback

ERS (Environmental Recognition System)

P2i nano-coating is available for increased moisture protection

 

  128 باند پیوسته نویز محیط را آنالیز کرده و بهترین شنوایی وتشخیص ممکن را بطور اتوماتیک بوجود می آورد.

ضد آب


 

X
¤