نمایندگی در  ایران

 

با مدیریت مهندس میر مرتضی جعفری نژاد استاد ساخت سمعک و تجربه فیتینگ هزاران بیمار آمریکایی

• 25 سال سابقه کار در آمریکا

• مخترع صداشکن دو فیلتره (شماره ثبت اختراع 77157)

• مخترع قالب آسان (شماره ثبت اختراع 80528)

• عضوانجمن متخصصین سمعک در کالیفرنیا و واشنگتن

• مهندس پزشکی از دانشگاه ایالتی Long Beach کالیفرنیا

• استاد دانشگاههای معتبر سمک در آمریکا

 

 

 

X
¤