سمعک نامرئی Cue

کاملاً نامرئی با تکنولوژی انحصاری SoftTouch بدون نیاز به ریموت کنترل

 

Totally Invisible •

Natural Venting •

SoftTouch Technology •

• کمپانی آدینا بیشترین تعداد محصولات کاملاً نامرئی را دارا می‌باشد.
• مقام اول در مقایسه با کمپانی های دیگر از لحاظ تعداد محصولات کاملاً نا مرئی

Intuition 2FC

دارای 2 کانال پیشرفته برای Compression و 12 کانال تقویت صدا

12gain channels •

Multi-memory tone indicator •

Advanced 2 compression channels •

State of the art feedback cancellation system •

Enhanced listener comfort while in conversations •

Maximum resistance to tonal artifacts such as horns, timer alarms and bells •

Invisible

مقام اول در تعداد این سمعکها در مقایسه با دیگر کمپانی‌های سمعک

Totally Invisible •

Feedback Cancellation •

Flexible Programming •

X
¤