سمعک ریسیور در کانال

خانوادهArro®t بلندگو داخل کانال گوش

معرفی محصول جدید Arro®tبا تکنولوژی برتر و بسیار ظریف و کوچک

کمپانی آدینا این محصول را دراواخر سال 2016 به بازار معرفی کرد این محصول شامل توانائیهای زیر می‌باشد :

 

A 24-bit processor

2,6and 12 channel devices

Optimized dual sound computing

Voice prompts for memory position

A third generation adaptive feedback

ERS (Environmental Recognition System)

P2i nano-coating is available for increased moisture protection

128 باند پیوسته نویز محیط را آنالیز کرده و بهترین شنوایی وتشخیص ممکن را بطور اتوماتیک بوجود می آورد.

ضد آب

X
¤