روش‌های استفاده از سمعک

 

• مشکلات شنوایی در بیش از 90% موارد هر دو گوش را درگیر می‌کند که برای درک و تشخیص بهتر صدا پیشنهاد می‌شود از دو سمعک استفاده کرد.

• باید توجه داشته باشید که سمعکهای دیجیتال در انواع و اشکال مختلف کم شنوایی قابل تنظیم هستند.

• به دلیل اینکه گوش مدتی کم شنوایی داشته، بعد از استفاده از سمعک با صداهای ناهنجاری که در محیط وجود دارند و فراموش شده‌اند مواجه می‌‍شوید، جهت عادت کردن به صدای سمعک به موارد زیر توجه کنید :

• در هفته اول سمعک را 2 الی 3 ساعت در منزل استفاده کنید و مدت استفاده از سمعک را بتدریج افزایش دهید.

• بعد از 6 – 4 هفته و با عادت کردن به صداهای سمعک می‌توانید بطور کامل در هر جایی که بخواهید از سمعکتان استفاده کنید.

 

X
¤