معرفی خانواده Arro®t مدل RIC (بلندگو داخل کانال گوش)


کمپانی آدینا این محصول را در اواخر سال 2016 برای اولین بار به بازار معرفی کرد. این محصول شامل توانائیهای زیر می‌باشد :

 

• 24-bit processor

• 2, 6 and 12 channels

Minimize occlusion

Power seal thin tube system

ERS (Environmental Recognition System)

Optimized “Dual Sound Computing Power”

Adaptive directionality algorithm in the Arro 6AD and Arro 12

P2i nano-coating is available for increased moisture protection

 

  ضد آب

  ساخت آمریکا

  دریافت صدا به صورت طبیعی

  128 باند پیوسته نویز محیط را آنالیز کرده و بهترین شنوایی و تشخیص ممکن را بطور اتوماتیک بوجود می آورد.

 

X
¤