معرفی خانوادهArro®c مدلRIC (بلندگو داخل کانال گوش)

تکنولوژی برتر و بسیار ظریف و کوچک

تاریخ معرفی : سال 2016
بیشتر بخوانید
معرفی خانواده Arro® (Open Fit)

تکنولوژی برتر و بسیار ظریف و کوچک

تاریخ معرفی : سال 2016
بیشتر بخوانید
Octane® Super Power BTE

ارائه یکی از قوی ترین سمعکهای دنیا

تاریخ معرفی : سال 2015
بشتر بخوانید
X
¤